vyberte svou zemi

YOUR NEW WAY OF BATTERY THINKING

30.11.2017 - Efektivní vytápění z baterie

Efektivní vytápění z baterie

Společnost LTW battery nabízí a úspěšně prodává energetická úložiště pro domácnosti a také lithiové baterie pro lodní aplikaci, jakožto přímou náhradu původních olověných baterií. Energetická úložiště pod názvem RUG jsou schopna poskytnout připojeným elektrospotřebičům až 10 kW výkonu, což stačí pro naprostou většinu přístrojů používaných v domácnosti nebo na lodi. K jednofázovým systémům LTW RUG nově jako volitelné příslušenství přibylo stejnosměrné 48 V elektrické vytápění, které je v případě domácností instalováno do omítky a využívá tak tepelnou kapacitu samotné budovy.

V případě přebytku elektrické energie je cílem tuto energii spotřebovat efektivně tam, kam by ji bylo nutné vložit při jejím nedostatku. Typicky, je-li v odpoledních hodinách baterie již plná, a mělo-li by dojít k odpojení fotovoltaiky, je přebytečná energie využita k předehřátí budovy samotné. Budova tedy ve večerních hodinách nespotřebuje na vlastní vyhřátí z baterie tolik energie, kolik by jí spotřebovala v případě prochladnutí bez vyhřátí předem z přebytků. Toho samého principu je možné samozřejmě využít i na lodi, slouží-li jako obývaný prostor mimo sezónu. Předehřev v případě lodi neprobíhá z přebytků z fotovoltaiky, ale z energie dostupné z přípojky v přístavu.